FAQ

Шановний студенте!

У Київському національному лінгвістичному університеті з метою представництва та захисту прав та інтересів студентів і аспірантів створена і діє первинна профспілкова організація студентів і аспірантів КНЛУ, яка входить Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України.

У питаннях та відповідях ми спробуємо ознайомити тебе про нашу діяльність в університеті.

Детальніше: http://knlu-prof.com

1. Що таке студентська профспілка в нашому університеті? Первинна профспілкова організація студентів і аспірантів КНЛУ — це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів членів  профспілки.
2. Чи є профспілкова організація юридично зареєстрованою? Первинна профспілкова організація студентів КНЛУ є юридичною особою і незалежною організацією, має у власності відособлене майно, рахунки в банку, печатки, має право бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражі.
3. Скільки років існує профспілкова орга-нізація студентів? 16 грудня 1995 року була створена перша профспілкова організація студентів Київського національного лінгвістичного університету.
4. Які права члена профспілки? Члени профспілки мають право:

 • на представництво, здійснення та захист профспілкою їх прав та інтересів;
 • на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок тощо.
 • на правовий захист, безоплатну юридичну допомогу;
 • на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;
 • обирати і бути обраними до профспілкових органів усіх рівнів;
5. Які обов’язки члена профспілки? Члени профспілки зобов’язані:

 • визнавати і виконувати Статут;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • особисто брати участь у діяльності профспілкової організації;
 • виконувати рішення профспілкових органів;
 • не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації студентів КНЛУ, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.
6. Що конкретно профспілка може дати студенту (яку ВИГОДУ студент може отримати)? Можливість захисту профспілкою прав та інтересів студентів;

 • можливість брати участь в реальному житті та управлінні університетом;
 • при необхідності одержувати матеріальну допомогу;
 • одержувати путівки на лікування та відпочинок за пільговою ціною тощо;
 • замовити ISIC(International Student Identity Card);
 • замовити банківсько-дисконтну картку «Мані на Кармані».
7. Як стати членом профспілки? Членом профспілки може стати будь-який студент університету, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України та регулярно сплачує профспілкові внески, незалежно від форми навчання  і не є членом іншої профспілки. 
8. Чи повинен студент щось платити профспілці, хто визначає величину внесків? Розмір профспілкових внесків визначено Статутом профспілки працівників освіти і науки України і складає:

 • для студентів денної бюджетної форми навчання, які отримують стипендію — 2% від базової стипендії (внески виплачуються відповідно до заяви студента через бухгалтерію університету із стипендії);
  • для студентів, які не отримують стипендію та студентів контрактної форми навчання — 2 % від базової стипендії (внески сплачуються готівкою за семестр або за рік);
9. На що ідуть проф-спілкові внески? На статутну діяльність профспілкової організації студентів згідно Статуту профспілки працівників освіти і науки України.А саме на виплату матеріальних допомог, здешевлення вартості путівок, проведення культурно – спортивних заходів тощо.
10. Що буде, якщо студент не є членом профспілки? Членство в профспілковій організації виключно добровільне і якщо студент не хоче бути членом нашої профспілки, його ніхто примушувати до цього не буде. Але студенти, які не є членами нашої профспілки, втрачають право на захист профспілкою його інтересів та на пільги, передбачені Статутом профспілки працівників освіти і науки України.
11. Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користу-ватися профспілко-вими пільгами? Ні.
12. Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)? Для отримання пільги члену профспілки необхідно звернутись в профком студентів і аспірантів з відповідною заявою (матеріальна допомога, путівка на лікування, путівка на відпочинок тощо).
13. Чи можуть студента виключити з профспілки? Так, можуть. За порушення вимог Статуту профспілки працівників освіти і науки (в тому числі, несплату членських внесків без поважних причин протягом 3-х місяців) студент може бути виключений з членів Профспілки.
14. Чи дійсний профквиток при переведенні з одного факультету на іншій? Так. При переведенні на інший факультет (інститут) необхідно повідомити про це профорга групи, голову профбюро відповідного факультету.
15. Чи підтримає мене профком у разі конфлікту з керівниц-твом або виклада-чами університету? Так, якщо адміністрацією або викладачем порушені права студента.Це передбачено Колетивною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів і аспірантів КНЛУ, яка щорічно укладається і затверджується на конференції трудового колективу.
16. Чи впливає член-ство в профспілці на здачу сесії? На здачу сесії впливає виключно знання предмету.
17. Чи можуть студенти контрактної форми навчання одержувати пільги від профспілки? Якщо «ТАК», то які? Так, студенти контрактної форми навчання від профкому студентів можуть одержувати матеріальну допомогу  та  профспілкові путівки на лікування, оздоровлення, відпочинок тощо.
18. Чи cплачуються профспілкові внески з вартості оплати за навчання? Ні.
19. Чи контролює профком студентів призначення стипен-дії, матеріальної допомоги, премії (чи може вплинути на її розмір, запобігти затримці видачі тощо)? Так. На кожному факультеті є стипендіальна комісія, яка займається питаннями призначення стипендій, матеріальних допомог, премій. До складу комісії обов’язково входить голова профбюро факультету.З головою профбюро узгоджуються усі накази про призначення стипендій, матеріальних допомог, премій, а також накази про відрахування або стягнення зі студентів факультету.
20. Чи може профком видавати премії? Якщо «ТАК», то за що і в якому розмірі? Так. Премія видається за наукову роботу та активну громадську діяльність на факультеті або університеті. Розмір премії визначається окремо в кожному випадку.
21. Що потрібне для активної участі в діяльності профспіл-ки (куди йти, з ким розмовляти)? Можна звернутися до профорга факультету або безпосередньо до профкому студентів і аспірантів КНЛУ.
22. Чи може членство в профспілці зашкодити студенту? Ніяким чином.
23. Чи може профспілка допомогти, якщо студента відраховують? Так, якщо студента відраховують з причин, не пов’язаних з успішністю (порушення Правил внутрішнього розпорядку в університеті або Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках студмістечка тощо).Наказ про відрахування має обов’язково узгоджуватись з профкомом студентів університету.
24. Чи може проф-спілка допомогти, якщо студента висе-ляють з гуртожитку? Так. У випадку, коли студента виселяють з гуртожитку через порушення Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках. Профком студентів обов’язково розгляне та прийме відповідне рішення – дати згоду на виселення або ні.Якщо ж студента відрахували з університету, він повинен протягом 2-х тижнів виселитись з гуртожитку.
25. Чи під контроль-ний профком студен-тів адміністрації університету? Ні.
Відповідно до Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (адміністрації університету), інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
Профком студентів співпрацює з адміністрацією університету на принципах соціального партнерства по всіх питаннях, що стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів.
26. Проясніть систему розподілу путівок (кому, за що, чому не мені)? На факультети путівки розподіляються пропорційно до кількості членів профспілки на факультеті. Розподілом путівок займається профбюро факультету на своєму засіданні.
У першу чергу путівки надаються пільговим категоріям студентів (сироти, інваліди, чорнобильці,  диспансерні хворі,  напівсироти, малозабезпечені студенти).Також путівки надаються студентам, які беруть активну участь у громадському житті факультету або університету.
27. Яка система роз-поділу квитків на КВК, університетські свята, культурно-спортивні заходи у м. Києві. Квитки, запрошення тощо розповсюджуються через профбюро студентів  факультетів нашого університету.
28. Чи є можливість особистої участі в культурно-масових та спортивних заходах ? Усі бажаючі можуть брати участь у всіх заходах, які проводяться профспілковою організацією на факультетах або в університеті.Бажаючим необхідно звертатися до профбюро студентів або до студентської ради свого факультету.
29. Як профспілка може допомогти організувати дозвілля студентів? Усе залежить від особистої ініціативи студента. Звичайно, профкомом проводяться різноманітні культурно-масові та  спортивні заходи в університеті і якщо у студента є гарна ідея, профком студентів допоможе в її реалізації.
30. Як функціонує профспілкова система (як стати профоргом, членом профбюро, як «влитися в тусовку»)? У кожній групі університету обирається (та звітується) профспілковий організатор групи (профгрупорг).Раз на два-три роки на факультеті проводиться чергова звітно-виборна профспілкова конференція, на якій кожен може стати членом профбюро студентів факультету.

«Влитися в тусовку» просто, Первинна профспілкова організація студентів і аспірантів КНЛУ відкрита для всіх.

31. Чи можна бути одночасно і членом іншої профспілки ? Ні. Членом нашої Профспілки працівників освіти і науки України може бути громадянин України, який визнає наш Статут, сплачує членські внески, працює або навчається в КНЛУ  і не є членом іншої профспілки.
32. Чи є в університе-ті так звані «альтер-нативні» профспілки? Ні.

 

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опубліковано. Обов'язкові поля помічені *

*